Διαχείριση Κρατήσεων Ξενοδοχείου

Στόχος της ΜilosΒookΝow είναι η επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και αύξηση πληρότητας με μεγαλύτερη απόδοση κέρδους.

MilosBookNow separator

Η πολιτική μας στηρίζεται στην προώθηση του καταλύματος σας, στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή στιγμή, στη σωστή τιμή μέσω της σωστής διανομής καναλιού (revenue management).

Στοχευμένη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων

 • Η γνώση και η εμπειρία μας στις πασίγνωστες πλατφόρμες  είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

 • Γιατί όσο περισσότερα τα συστήματα κρατήσεων τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες να προχωρήσει ο υποψήφιος ταξιδιώτης σε κράτηση στο συγκεκριμένο κατάλυμα(channel manager) πάντα με Booking engine.

 • Σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία.

 • Παροχή ανάλυσης του ανταγωνισμού και business plan ποσοστού πληρότητας με σκοπό να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς επισκεπτών.

 • Προτείνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας site, λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας και φωτογραφίας από έμπειρους συνεργάτες.

 • Μαζί θα κτίσουμε το Brand name του ξενοδοχείου σας διαδικτυακά.

Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν μόνο από αυτούς που εμπιστεύονται

Διαχείριση Κρατήσεων Ξενοδοχείου

Στόχος της ΜilosΒookΝow είναι η επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και αύξηση πληρότητας με μεγαλύτερη απόδοση κέρδους.

MilosBookNow separator

Η πολιτική μας στηρίζεται στην προώθηση του καταλύματος σας, στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή στιγμή, στη σωστή τιμή μέσω της σωστής διανομής καναλιού .(revenue management).

Στοχευμένη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων

 • Η γνώση και η εμπειρία μας στις πασίγνωστες πλατφόρμες  είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

 • Γιατί όσο περισσότερα τα συστήματα κρατήσεων τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες να προχωρήσει ο υποψήφιος ταξιδιώτης σε κράτηση στο συγκεκριμένο κατάλυμα(channel manager) πάντα με Booking engine.

 • Σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία.

 • Παροχή ανάλυσης του ανταγωνισμού και business plan ποσοστού πληρότητας με σκοπό να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς επισκεπτών.

 • Προτείνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας site, λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας και φωτογραφίας από έμπειρους συνεργάτες.

 • Μαζί θα κτίσουμε το Brand name του ξενοδοχείου σας διαδικτυακά.

Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν μόνο από αυτούς που εμπιστεύονται

Διαχείριση Κρατήσεων Ξενοδοχείου

Στόχος της ΜilosΒookΝow είναι η επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και αύξηση πληρότητας με μεγαλύτερη απόδοση κέρδους

MilosBookNow separator

Η πολιτική μας στηρίζεται στην προώθηση του καταλύματος σας, στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή στιγμή, στη σωστή τιμή μέσω της σωστής διανομής καναλιού (revenue management).

Στοχευμένη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων

 • Η γνώση και η εμπειρία μας στις πασίγνωστες πλατφόρμες  είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

 • Γιατί όσο περισσότερα τα συστήματα κρατήσεων τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες να προχωρήσει ο υποψήφιος ταξιδιώτης σε κράτηση στο συγκεκριμένο κατάλυμα(channel manager) πάντα με Booking engine.

 • Σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία.

 • Παροχή ανάλυσης του ανταγωνισμού και business plan ποσοστού πληρότητας με σκοπό να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς επισκεπτών.

 • Προτείνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας site,λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας και φωτογραφίας από έμπειρους συνεργάτες.

 • Μαζί θα κτίσουμε το Brand name του ξενοδοχείου σας διαδικτυακά.

Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν μόνο από αυτούς που εμπιστεύονται